"UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC" (John Davison Rockefeller) ***** "Nu vă ataşaţi decât de oamenii vrednici de stimă; Evitaţi mai presus de orice compania celor laşi; Nimeni nu îi respectă, nici măcar cunoscuţii lor." (Alceu) ***** "Adevăratul curaj nu este forţa brutală a eroilor vulgari, ci hotărârea fermă a virtuţii şi a raţiunii ." ( Alfred North Whitehead ) ***** "Curajul este virtutea care face posibile celelalte virtuti." (Winston Churchill) ***** "Daca taci atunci cind ar trebui sa vorbesti, sa stii ca esti fricos." (Abraham Lincoln)***** "Cel care nu are curajul să vorbească pentru drepturile sale nu poate câștiga respectul celorlalţi." (Rene Torres) ***** „Toate lucrurile măreţe din lume sunt realizate de nişte naivi ce cred cu tărie într-un lucru care , în mod absolut evident pentru toată lumea , este imposibil de realizat .“ (Frank Richards) ***** VĂ DORESC O ZI BUNĂ!

Caută

- Impozitele pe gratuităţile pensionarilor mineri sunt ilegale


Valter COJMAN

   CNH SA Petroşani, prin sucursale, a pierdut acţiuni în instanţă făcute împotriva unor pensionari mineri care s-au săturat să fie jefuiţi.
    Pensionarii mineri au fost jefuiţi prima oară când li s-a redus cuantumul gratuităţilor la care aveau dreptul la un sfert din cât aveau dreptul cu specificaţia că acest cuantum va fi net şi fără impozitare contrar prevederilor HG 670/1990. A doua oară au fost jefuiţi şi când aceste gratuităţi au început să fie impozitate. Pe lângă toate aceste  ilegalităţi, pensionarii mineri au fost supuşi batjocurii şi plimbaţi pe la sucursale pentru a-şi plăti aşa zisele impozite de către cei care s-au perindat pe la conducerea CNH SA Petroşani. Datorită acestor ilegalităţi şi bătăi de joc, Uniunea Naţională a Muncii Valea Jiului, s-a implicat în sprijinirea câtorva pensionari mineri (care au fost daţi în judecată de CNH SA Petroşani, pentru neplata impozitelor, la Tribunalul Hunedoara) în recursul pe care aceştia l-au făcut la Curtea de Apel Alba Iulia. Astfel că, trei pensionari mineri, au reuşi să câştige în faţa CNH SA Petroşani şi nu mai plătesc impozite pe gratuităţi, gratuităţi care, începând din 2007, au fost acordate din AJUTORUL DE STAT acordat CNH SA Petroşani în baza regulamentelor Comisiei Europene (CE). Gratuităţile către pensionarii mineri au fost acordate după cum urmează:
Adresă prin care CNH cheamă
pensionarul, care a câstigat
procesul, pentru ai înapoia
 banii pe impozitul plătit
 1) Începând cu anul 1990 şi până în anul 2007, acordarea unor facilităţi pentru angajaţii şi pensionarii CNH SA Petroşani (chirie pentru locuinţe, tarif redus la consumul de energie electrică şi RAŢII DE CĂRBUNE PENTRU UZ CASNIC ÎN MOD GRATUIT) , s-a făcut în baza HCM 1683/1957 şi HG 670/1990 + Instrucţiunile de aplicare CB 85/1990. Acestea fiind suportate pentru pensionarii mineri, conform HG 670/1990, din costurile de producţie. Astfel că, pensionarii mineri ar fi trebuit, conform art.1 din HG 670/1990 şi litera c) din Instrucţiunile de aplicare CB 85/1990, să beneficieze de aceeaşi cantitate de energie electrică şi raţii de cărbune ca şi angajaţii activi ai CNH SA Petroşani, ceea ce, din păcate nu se întâmplă deoarece pensionarii mineri primesc doar 3000 Kw energie electrică şi nu 12 000 de Kw cum primesc angajaţii activi şi, de asemenea, raţiile de cărbune sunt reduse la 3 raţii pentru familist şi 2 raţii pentru nefamilist de la 8 raţii pentru familist subteran, 4 raţii pentru nefamilişti subteran, 6 raţii pentru familişti suprafaţă şi 3 raţii pentru nefamilişti suprafaţă. De asemenea, conform Instrucţiunilor de aplicare CB 85/1990 ale HG 670/1990, CNH SA Petroşani, în cazul în care beneficiarii de gratuităţi domiciliază în locuinţe cu încălzire centrală sau folosesc alţi combustibili pentru încălzire, aceştia ar fi trebuit să beneficieze de plata acestor costuri în limita preţului cu amănuntul al raţiilor de cărbune la care aceştia aveau dreptul. Din păcate, CNH SA Petroşani nu a făcut acest lucru, cel puţin în cazul celor care au încălzire pe gaz, lemne, etc., ceea ce este o încălcare a HG 670/1990 +Instrucţiunile de aplicare CB85/1990 şi o deposedare de aceste drepturi a pensionarilor mineri care au o alta sursă de încălzire în afară de cărbune.
2) Începând cu anul 2007 şi până în decembrie 2010, facilităţile acordate pensionarilor mineri, s-au făcut în baza Regulamentului C.E.1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (JO L 205, 2.8.2002, p. 1). , NOTIFICAT ŞI INPLEMENTAT DE CĂTRE STATUL ROMAN PRIN ART.12 ŞI ART.25 DIN AJUTOR DE STAT nr. N239/2007 (Ajutor pentru restructurarea industriei cărbunelui).
3) Începând cu Ianuarie 2011 şi până în prezent, facilităţile acordate pensionarilor mineri, se fac în baza Deciziei CE 787/2010, privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, prin HG 107/2012, HG 371/2012 şi ordinul MECMA nr.429/2012.
Prin prisma celor enumerate în cele 3 puncte anterioare reies următoarele:
a) Pensionarii mineri nu primesc cuantumul prevăzut de HG 670/1990 + Instrucţiunile de aplicare CB 85/1990 la energie electrică şi raţii de cărbune;
b) Pensionarii mineri nu primesc plata, în limita preţului cu amănuntul a raţiilor de cărbune prevăzute în Instrucţiunile de aplicare CB 85/1990 ale HG 670/1990, pentru încălzirea făcută cu alţi combustibili;
c) Facilităţile acordate pensionarilor mineri sunt suportate, ÎNCEPÂND CU ANUL 2007, din AJUTORUL DE STAT pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive, ceea ce, în conformitate cu art.42 aliniat a) din Codul fiscal (Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 şi actualizată conform cu Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 23 august 2012), arată că aceste facilităţi acordate pensionarilor mineri NU TREBUIESC IMPOZITATE.
Adresa 34/24.09.2012 pag.1
De asemenea, după semnarea actului adiţional criminal, la CCM la nivel de CNH pe 2008, din 30.12.2010 prin care au fost ELIMINATE gratuităţile către pensionarii mineri, conducerea CNH SA Petroşani, a început să renege valabilitatea şi/sau legalitatea HG 670/1990 + Instrucţiunile de aplicare CB 85/1990, afirmând că HG 670/1990 nu a fost publicată în Monitorul Oficial şi, deci, nu poate produce efecte juridice, afirmaţie care este mult prea departe de adevăr, deoarece s-a ştiut şi se ştie, încă de la emiterea HG 670/1990 că a fost emisă cu caracter militar şi comunicată doar instituţiei interesate, în speţă CNH SA(fost Combinatul minier Valea Jiului), în conformitate cu prevederile art.108 aliniat (4) din Constituţia României. Negarea valabilităţii HG 670/1990 de către CNH SA Petroşani este foarte suspectă prin prisma faptului că, începând cu ianuarie 1990 şi până în 31.12.2010 a stat la baza acordării gratuităţilor atât pentru angajaţii activi cât şi pentru pensionarii mineri. De asemenea, HCM 1683/1957 şi HG 670/1990 au stat la baza unor acte emise de Consiliul Concurenței şi la emiterea Regulamentului C.E.1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (JO L 205, 2.8.2002, p. 1), NOTIFICAT ŞI IMPLEMENTAT DE CĂTRE STATUL ROMAN PRIN ART.12 ŞI ART.25 DIN AJUTOR DE STAT nr. N239/2007 (Ajutor pentru restructurarea industriei cărbunelui) şi continuat prin Decizia CE nr. 787/2010.

Adresa 34/24.09.2012 pag.2
   Toate aceste fapte au fost aduse la cunoștința directorului general al CNH SA Petroşani, Drăgoi Nicolaie, de către Uniunea Naţională a Muncii Valea Jiului prin adresa nr.34/24.09.2012, adresă la care CNH SA Petroşani, prin directorul general, nu a răspuns nici până în ziua de azi.

Adresa 34/24.09.2012 pag.3
   De aceea, Uniunea Naţională a Muncii Valea Jiului (UNMVJ), a hotărât să se implice în ajutarea tuturor pensionarilor mineri care vor să se opună jefuirii şi bătăii de joc la care sunt supuşi de CNH SA Petroşani şi/sau de unitatea care primeşte ajutorul de stat prin care se acordă gratuităţile către pensionari, cu condiţia ca aceştia să devină membrii ai Ligii Sindicatului Pensionarilor Mineri – Petroşani pentru că doar aşa îi poate ajuta reprezentanții UNMVJ.


Acţiune în instanţă a CNH contra unui pensionar, identică cu alte multe acţiuni de acelăşi tip prin care induce în eroare atât instanţa cât şi opinia publică şi minerii pensionari

Pagina 1
Pagina 2


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

ULTIMILE ŞTIRI